29 Temmuz 2015 Çarşamba

TELEFON ÇÖZÜMLERİ : İstenmeyen SMS'leri Şikayet Edin

 

Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi üzerinden artık reklam mesajı gönderenleri şikayet edebilecek ve şikayet sonucunu adresinize tebligat şeklinde yada e-posta üzerinden alabiliceksiniz. Duyarlı olursak bu konuda çözüme kavuşuruz.

Buradan ulaşabilirsiniz.

[publicize twitter]

[publicize facebook]

[category teknoloji]

[tags TELEFON ÇÖZÜMLERİ, İstenmeyen SMS, Şikayet]

TELEFON ÇÖZÜMLERİ /// VİDEO : Telefonunuzu Gizli Kamera Olarak Kullanma !!

VİDEO LİNK :

https://www.youtube.com/watch?v=hTO71ptKF6c

[publicize twitter]

[publicize facebook]

[category teknoloji]

[tags TELEFON ÇÖZÜMLERİ, VİDEO, Telefon, Gizli Kamera]

BİLİŞİM YAZILARI : Bilişim Avukatı Sayın Şebnem Ahi ile RöportajımızBilişim Avukatı Sayın Şebnem Ahi ile bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisinden bir bilişim suçu karşısında, yaşanan süreçler hakkında bilgiler aldık. Ayrıca ülkemizde bir süre önce yaşanan DNS hijacking ve gündemde olan Hacking Team konularına değindik. Yakından tanıdığımız değerli bilişim avukatlarından Sayın Gökhan Ahi'nin eşidir. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz.

o    Kendinizi tanıtır mısınız.

2009 yılından bu yana bilişim hukuku alanında avukatlık yapıyorum. İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi’nde Genel Sekreterlik görevimi ve bu alanda eğitim çalışmalarımı aktif olarak devam ettiriyorum. Ayrıca webrazzi.com’da ‘hukukiweb’ adlı programın yapımcısıyım ve yorumcusuyum.

o    Yaşanan bir bilişim suçunun hukuksal olarak sonucu, takribi olarak ne kadar sürmektedir.

Bir bilişim suçu ile ilgili savcılığa şikayet sonrasında, savcılık emniyet birimleri aracılığı ile soruşturma evresi başlatır. Şikayete bağlı olmayan suçlarda, Savcılık re’sen de soruşturma başlatabilir. Soruşturulan suç bilişim suçu ise emniyetteki siber suçlar şubesi ile birlikte çalışma yürütülür. Delilerin toplanması (genelde bilgisayarların ve diğer aygıtların aranması şeklinde), faillerin tespiti ve ifadelerin alınması neticesinde savcılık, dava açılıp açılmayacağına karar verir. Mahkemeye sevkedilirse kovuşturma aşaması başlar, faillerin ve müştekilerin ifadeleri alınır, yeni deliller varsa mahkeme bunları da inceleme konusu yapar, bilirkişi raporları düzenlenir, karar aşamasına geçilir. Tüm bu süreç genelde 1 ile 2 yıl arasında değişmektedir. Dosyanın kapsamlı olması, sanıkların fazla olması durumunda bu sürenin 3yıla kadar çıktığı durumlar da olur. Mahkemenin kararını uygun bulmayan taraflardan birinin dosyayı Yargıtay’a taşıması durumunda Yargıtay incelemesi sonrasında kesin kararın verilmesi toplamda 5 yıla kadar uzayabilir.

o    Bilişim suçlarında yaşanabilecek delil yetersizliği ne gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Kovuşturma aşaması öncesinde tüm delillerin toplanmış olması için, IP bilgilerinin edinilmesi ve bilgisayarlarda yapılan inceleme sonucunda kesinlik arz edecek delillerle soruşturmanın yönlendirilmesi gerekir. Bilgisayarların ve diğer aygıtların usulüne uygun olarak incelenmesi ve delil tespit edilmesi çok önemlidir. Nitekim, dijital özellikli deliller kolayca yok olabildiği gibi, kolayca da herhangi bir ortama dışarıdan veri yerleştirilebilir. Özellikle sosyal medya üzerinden işlenen suçların soruşturmasında en büyük sorun failin tespitidir. Nitekim Twitter, Facebook gibi siteler yurtdışında merkezleri olduğundan ve politikaları gereği kullanıcılara ait IP bilgilerini yasal mercilerle paylaşmadığını açıklamıştır. Bunun için Amerikan Mahkemelerinden geçerli olabilecek bir karar almak gerekir.

Emniyet ya da mahkeme tarafından suçun failine ilişkin IP bilgileri tespit edilse dahi bu bilgi, kişinin tespit edilmesinde tek başına da yeterli değildir. Bu bilgilerin doğruluğunu ve üzerinde değişiklik yapılmamış olduğunu ispatlamaya yarayan zaman damgası taşıması gerekir. Nitekim IP adresinin kullanıldığı adres Türkiye’de değil ise, failin tespiti daha da zorlaşmaktadır.

Bir diğer sorun da, bilişim sistemlerine izinsiz girildiğinde, veri değiştirildiğinde, verilere giriş engellendiğinde bu tip suçların soruşturulmasında karşılaşılan Dijital delillerin hızla kaybolabilir ve yok edilebilir nitelikte olması durumudur.

Failin soruşturması sırasında toplanan deliller bakımından internet üzerinde yaptığı paylaşımlar da bu kişilerin bıraktığı bir izdir, delildir, ancak bunların kaybolması delillerin karartılması hızlıca mümkün olduğundan bu noktada sıkıntılar yaşandığı görülmektedir.

Ayrıca IP bilgilerinin yönlendirilmesi durumunda gerçek faile erişmek yerine masum insanların yargılandığı ve mağdur olduğu sıkıntılı durumlar da görülebilmektedir.

o    Bilişim suçlarında zaman aşımı bulunmakta mıdır.

Kamu davaları açısından Dava zamanaşımı süresi cezanın ağırlığına göre değişen sürelerdedir. İlgili TCK hükmü gereği işlenen suç Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlardan ise dava zaman aşımı onbeş yıldır. İşlenen suç, Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlardan ise dava zaman aşımı sekiz yıldır, bu sürelerin geçmesiyle dava düşer.

Bilişim suçlarında bilişim sistemine girme suçu en fazla 2 yıla kadar hapis gerektirdiğinden dava zaman aşımı 8 yıldır. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme suçu 5 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor ise dava zaman aşımı 8 yıldır. Ancak bu suç ağırlaştırılmış cezayı gerektiren hallerde işlenmiş ve suçun nitelikli hali oluşmuşsa ve 5 yılın üzerinde hapis cezası gerektiriyorsa dava zaman aşımı 15 yıldır. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunda verilecek cezalar ise 3 yıl ile 8 yıl arasında değişmektedir. Burada da dava zaman aşımı hesaplanırken suçun cezasının 5 yıldan az hapis gerektirmesi durumunda dava zamanaşımının 8 yıl, 5 yıldan fazla hapis cezası gerektirmesi durumunda dava zaman aşımı 15 yıldır.

Sosyal medyada işlenen ancak Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlarda ise yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar. Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.

o    Servis sağlayıcıların kayıt (log) tutma süreleri ciddi anlamda uzatıldı, süresi dolan kayıtlar (log) silinmekte midir.

5651 sayılı yasa geçtiğimiz yıl yeniden düzenlendi, bu kanuna göre yer sağlayıcılar 1 yıldan az ve 2 yıldan fazla olmamak üzere log tutmak zorundalar. Erişim sağlayıcılar da 6 aydan az ve 2 yıldan fazla olmamak üzere bu kayıtları tutmak ve talep edildiğinde ilgili kurumla paylaşmak zorundalar. Bu süre hem iş yükü hem de ekonomik anlamda ekosisteme zarar verecek uzunlukta. Diğer yandan kişisel verilerin güvenliği bakımından da tehlike yarattığını söyleyebiliriz. Bu kayıtlar süresi dolduğunda kanunen silinmek zorundadır. Nitekim bu verilerin yok edilmesi zorunluluğu normalde Türk Ceza Kanunu madde 138’de düzenlenmiştir ve kanunen belirlenen süre bitince silinmesi gerekir ancak 5651 sayılı yasada 2 yıl geçtikten sonra imha edilir şeklinde bir düzenleme yapılmamıştır.

o    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinde kadro değişikliklerine gidildi. Şuandaki süreçler eskisinden daha mı uzun sürmektedir.

Emniyet aşamasındaki delil toplama süreci dosyanın kapsamına göre değişkenlik gösterir. Şüpheli sayısının veya müşteki sayısının fazla olması, delillerin dağınık yerlerde ve sistemlerde yerleşmiş olması, yurtdışı kaynaklı suçlar söz konusu olması gibi durumlara göre bu süreler de uzayabilir. Kadro değişse de yapılacak iş kanunda yazdığından ve belli sürelere ve usullere tabi olduğundan bu süreler kişilere göre değişkenlik gösterecek nitelikte değildir. Emniyet birimlerinde yapılan rotasyonlar, bazen işlerin aksamasına yol açabilir. Örneğin 5 yıl boyunca adli bilişim konusunda uzmanlaşan bir polis memuru trafikle uğraşan başka bir şubeye atanabiliyor, ya da tam tersi mali suçlarda uzmanlaşan bir polis memuru kendisini bilişim suçları şubesinde bulabiliyor.

o    İtalya merkezli gözetim ve denetleme ürünleri geliştiren Hacking Team ile ülkemiz kurumları ile yaptığı yazışmalar suç teşkil edici midir. Bu tür surveillance ürünleri geliştirmek uluslararası olarak yasal mıdır.

Resmi olmayan kurumlar vasıtasıyla veya hukuka aykırı yollarla kişisel verileri elde etmek suçtur. Eğer bir program, yazılım, uygulama, ürün; kişisel verilere hukuka aykırı yollarla erişim sağlıyor, sağlatıyor veya bunu kolaylaştırıyorsa, veya hukuka aykırı sahte delil vs oluşturuyorsa bu programın satın alımı, kullanımı, yeniden satımı da suç teşkil eder. Satın alınmadı ise ve sadece anlaşma aşamasında ise teşebbüs aşamasında da kalmış olabilir. Suçun niteliğine göre teşebbüs aşamasının suç olup olmayacağı kanunlarda düzenlenmiştir.

Nitekim bu yolla elde edilmiş bir delil dahi olsa yargılama aşamasında kişiler aleyhinde kullanılamaz, bu durum Ceza Muhakemesi Kanunu’nda hukuka kesin aykırılık halleri arasında düzenlenmiştir. Anayasa’da da kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez. Dolayısıyla usulüne göre alınmış bir mahkeme kararı olmadan, bu tür ürünler ile kişiler hakkında elde edilen deliller yargılama sürecinde delil olarak kullanılamaz ve bu eylem de suç teşkil eder.

Bazen adli amaçla değil, istihbari ve suç önleme amaçlarıyla, bu veya benzer şekillerde gözetleme ve izleme araçları kullanılabilmektedir. Ancak, bu şekilde elde edilen veriler, başta terör olmak üzere ağır nitelikli suçları önlemek amacı taşımalıdır. İstihbari amaçlı elde edilen veriler, mahkeme kararına bağlı bulunmadıkça hiç bir şekilde açıklanamaz ve delil olarak kullanılamaz.

o    Bir süre önce ülkemizde yaşanan, Google DNS, OpenDNS gibi DNS servislerine yönelik yapılan DNS hijack sonrası herhangi bir hukuksal süreç görebildiniz mi. Bu konuda kişilerin veya kurumların herhangi bir girişimi oldu mu.

Geçen sene, Google Türkiye'de erişim sağlayıcılarının "DNS yönlendirmesi" yaparak kullanıcıları başka DNS ayarlarına yönlendirdiğini doğruladı. Ancak BTK ve TİB bu iddiaları kabul etmedi. Kullanıcılar Google DNS ile internete bağlandığını sanırken aslında internet servis sağlayıcılar üzerinden internete bağlandı.

Bu durumda kullanıcıların izni olmadan internet trafik bilgilerinin izlenebilmesi ve kaydedilebilmesi mümkündür. Bu yöntemin ilk amacı, Banka hesaplarının şifresini edinmektir. Bu yöntem, sizi gerçek olmayan ancak url olarak çok benzer ve görüntüde aynı olan sayfaya yönlendirip şifreleriniz edinir ama tek sebebi bu da olmayabilir. Eposta hesabınız için de kullanılabilir aynı yöntem ve hatta zararlı yazılımın olduğu virüslü sayfaya da erişmeniz mümkün kılınabilir.

Hijacking olarak adlandırılan bu yöntem internet dolandırıcılığında kullanılıyor. Yani bir suç işleme yöntemi. Ancak kullanıcıların internet üzerindeki yasadışı faaliyetlerini takip etme aracı olarak da devletler tarafından kullanılabileceği bir gerçek. Daha önce belirtmiş olduğum gibi istihbari amaçla kullanımı mümkün olabilir, tabi ki belli şartların varlığı halinde. Yani delil elde etmek amacıyla değil, terör ve bazı ağır nitelikli suçları önlemek amacıyla.

Her ne kadar 5651 sayılı yasa ile erişim sağlayıcılar için getirilen alternatif erişim yöntemlerini de engelleme yükümlülüğü var olsa da, DNS değiştirme kullanıcılar için suç olarak tanımlanmış değil. Nitekim trafik kayıtları ve kullanıcı faaliyetleri kişisel veri içerdiğinden, bu verilerin hukuka aykırı yöntemlerle izlenmesi ve elde edilmesi hem Anayasa’ya hem de Türk Ceza Kanunu’na aykırılık teşkil eder.

o    Uluslararası olarak imzalanan siber suçlar sözleşmesinin etkilerini artık görebiliyor muyuz? Yabancı kaynaklı görünen veya gösterilen siber suçlara müdahaleler gerçekleştirilmekte midir?

Bu bağlamda en büyük sorunu kullanıcılara ait bilgileri uluslararası olarak paylaşılmasında yaşamaktayız. Kişisel verilerin korunmasına dair kanunumuzun olmayışı, neredeyse 20 senedir taslak halinde oluşu, Türkiye tarafından siber suçlara karşı toplumların korunması amacıyla uluslararası işbirliği sağlamaya yarayan Avrupa Siber Suçlar sözleşmesine imza atılmışsa da TBMM’nin onayından 2 senedir geçememiş olması gibi sebeplerle de yurtdışı kaynaklı şirketlerden bu bağlamda bilgi alınması neredeyse imkansızlaşmakta ve uluslararası ilişkilerde kişisel veri paylaşımında güven ortamı sağlanamamaktadır. Bu sebeple uluslararası siber suçlar söz konusu olduğunda iki ülkenin emniyet birimleri arasında doğrudan bilgi paylaşımının yapılamayışı, kovuşturmanın sonuçlanması, failin tespiti ve cezalandırılması bakımından imkansızlıklara sebebiyet vermektedir.

o    TRSec hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz.

Zaman zaman forum bölümünüzde yer alan bilgilerden faydalanıyorum. Sitenizi beğeniyorum, başarılarınızın devamını diliyorum.

[publicize twitter]

[publicize facebook]

[category teknoloji]

[tags BİLİŞİM YAZILARI, Bilişim Avukatı, Şebnem Ahi, Röportaj]

BİLİŞİM YAZILARI : Windows 10 pil performansıBugün paylaşılan önemli bilgiler, bazı kullanıcıların Windows 10 yüklemekten vazgeçmesine neden olabilir. Zira, bugün Windows 10 ön izleme sürümünü kullanan kullanıcılar tarafından paylaşılana göre, Windows 10 pil ömrünü olumsuz yönde etkiliyor.

İşlemci kaynaklı olduğu belirtilen pil sorununun özellikle Intel işlemcili bilgisayarlarda yaşandığı belirtilirken, yaşanan sorun Intel tarafından da onaylandı. Intel tarafından yapılan açıklamada %10 oranında bir düşüş yaşandığı ve bu düşüşün ilerleyen güncellemeler ile düzeltileceğini belirtilirken, bu sorunun önceki Windows sürümlerinde pil sorunu yaşayan kullanıcıların, Windows 10 yüklemekten vazgeçmesine neden olabilir.

Ancak ben çok ciddi bir sorun yoksa, Windows 10 ve ilerleyen günlerde yayınlanacak tüm güncellemelerin yüklenmesini tavsiye ediyorum.

[publicize twitter]

[publicize facebook]

[category teknoloji]

[tags BİLİŞİM YAZILARI, Windows 10, pil performansı]

27 Temmuz 2015 Pazartesi

PROGRAM TAVSİYESİ : AutoCAD 360 Pro v3.1 Final


AutoCAD 360, her yerde bir çizim ve görüntülemenize olanak sağlar mobil uygulaması.

Görünüm
• Açık 2D ve 3D DWG çizimleri ücretsiz * AutoCAD 360 online hesap yükledi
Tekrar online olduğunuzda • İş çevrimdışı, daha sonra kolayca değişiklikleri yükleyin
Cihazınızdaki e-posta doğrudan • Yükleme ve açık dosyalar
• dış referanslar, katmanlar ve görüntü altlıkları da dahil olmak üzere, DWG dosyasının tüm yönleriyle gör
• multi-touch zoom kullanın ve kolayca büyük çizimleri gezinmek için pan
• Bir çizim içinde kendinizi yönlendirmek için cihazınızın GPS kullanımı

Düzenle
Doğruluk Yaslama kullanarak • Beraberlik ve düzenleme şekilleri
• seçme, taşıma, döndürme ve ölçek nesneleri
• ekleme ve düzenleme metin çizim üzerinde doğrudan ek not; Kağıt mark-up için gerek
Çizimde • Validate mesafe ölçümleri siz yerinde ise
• Kaydet AutoCAD 360 çevrimiçi çalışma alanı düzenlemeleri, böylece çizimler güncel kalın

Hisse
• mobil uygulaması doğrudan başkalarıyla tasarımlarınızı paylaşın
• yorum ve görüntüler ekleyin ve Tasarım Besleme kullanarak yanıtları davet
• HP'nin ePrint & Share hizmetini kullanarak mobil cihazınızdan uzaktan baskı
• PDF veya DWF tasarımlar Plot ve e-posta yoluyla paylaşmak

AutoCAD 360 Pro abonelik planları sağlayan app dışarı daha fazla almak için izin:
• Yeni çizim oluşturma
• Büyük dosya boyutu desteği
• Dropbox, Box, ve daha fazlası dahil olmak üzere üçüncü taraf depolama için Bağlantı
• Gelişmiş katman yönetimi
• Özellikler ve nitelikler
• Blok kütüphaneler
• Çizim koordinatları
• Öncelik desteği
• Artan depolama alanı
• Yeni araçlar ve çok daha fazlası

NABER
Dosya sisteminizi yönetme daha da kolaylaştı! Şimdi bizim mevcut entegrasyonlar ilaveten, onedrive ile yerleşik bir entegrasyon var (Dropbox, Box, Egnyte ve daha fazla). Açın ve bulut depolama sürücüsüne doğrudan dosyaları kaydetmek, gerek elle yüklemek için.
Biz kısa bir süre fazla değişiklik bekliyoruz, yeni özellikler ve hata düzeltmeleri her iki haftada bir teslim için çalışıyoruz. Sunduğumuz ve bizim son sürümü içinde çalışıyoruz olduğunu bilmek zorunda tüm iyileştirmeler keyfini otomatik güncelleştirmeleri etkinleştirin.

Android gerektirir: 2.3 ve yukarıhttp://turbobit.net/zjqwk9ctph4l.htmlAutoCAD_360_Pro_v3.1.rar (25,00 MB) - uploaded.net

[publicize twitter]

[publicize facebook]

[category teknoloji]

[tags PROGRAM TAVSİYESİ, AutoCAD 360 Pro, Final]

WEB ÇÖZÜMLERİ : C# SQL Server Ve Asp.net Video Eğitim Seti - Türkçe

C# SQL Server Ve Asp.net Video Görsel Eğitim Seti, Oldukça kapsamlı bir settir sql server c# asp eğitim videolarını içerir, anlatım Türkçedir.

 

İnternetteki en iyi set denilebilir fiyatı oldukça yüksek meraklılarına özeldir, seti full olarak indirebilirsiniz.Boyut:5-gb

İNDİRMEK İÇİN TIKLA

[publicize twitter]

[publicize facebook]

[category teknoloji]

[tags WEB ÇÖZÜMLERİ, C# SQL Server, Asp.net, Video Eğitim Seti, Türkçe]

WEB ÇÖZÜMLERİ : Web Sitesi Nasıl Yapılır ? Eğitim Seti #Türkçe

Web Sitesi Nasıl Yapılır ??

 

Görsel Eğitim Seti, web sitesi kurmak isteyenler için detaylı bir arşiv.

 

Seo gibi site kurulumu vb bir çok konuyu ele alıyor.Boyut:260-mb

İNDİRMEK İÇİN TIKLA

[publicize twitter]

[publicize facebook]

[category teknoloji]

[tags WEB ÇÖZÜMLERİ, Web Sitesi, Eğitim Seti, Türkçe]

BİLİŞİM YAZILARI : Bilgisayar Toplayacaklarin Okumasi Gerek

 

Günümüz teknolojisine yetişmenin imkansız olduğu bir dönemdeyiz. Sürekli yeni elektronik eşya ve parçalar üretiliyor. Bu yazımda bir bilgisayar toplarken ileriki senelerde de rahat kullanabilmek için birkaç şey anlatacağım. Başlayalım...

İlk olarak bilgisayarınızı ne için alıyorsunuz buna bir karar verelim. Sonra ona uygun parçaların özenli olmasını seçin boşu boşuna hepsini dünyanın en iyilerinden almak zorunda değilsiniz işinize yarayan parçalara odaklanın. Kâr etmek için tabi ama ilerde fikriniz değişir ne biliyim sadece Office programları kullanan bir bilgisayarı ilerde oyun oynamak için kullanacak olursanız tekrar değişim gerekebilir ama tüm parçaları alırsanız böyle bir değişim gerekmez. İleriyi düşünün bunun için. Ben şimdi size tek tek parçaların nerelerinin iyi olması gerektiğini söyleyeceğim. Siz de alacağınız parçaların oralarına bakarsınız :)

Hard Disk: İlk olarak belirtmem gerekiyor ki ne olursa olsun Hard Disk'iniz 500GB'dan az olmasın. Film,resim,oyun vs arşiv yapıyorsanız bu bile yetmeyecektir. Günümüzde Full HD filmler sanırım 30-40 GB civarında keza oyunlarda öyle Max Payne 3 30 GB kadar. Eskiden 1 GB oyun gördüğümüzde grafikleri muhteşem olacak diye heyecandan oyunu açamazdık şimdi 15 GB'lik 30 GB'lik oyunlar bile heyecanlandırmaz oldular.. Hard Diskin boyutunu yapacağınız işe göre belirlersiniz ancak 500 GB uygundur en az.

Yazım hızı vardır bide önemlidir. 7200rpm olması uygun olacaktır. Sanırım en hızlısı da şu anda bu. (emin değilim)


ÖnBellek, bu işlemcide de var olan bir şey aslında çok önemli bir şey değildir ama önemsiz de sayılmaz. Ön belleğinde belli şeyleri tutar hard disk ve bir daha ki açılışında onları direkt olarak ön bellekten çalıştırır yani bekletmez boşu boşuna tekrar yazma yükleme gibi şeyler. 16 MB en az uygundur.

Ram (Bellek): Ramlerin nesilleri vardır DDR olarak. DDR, DDR2, DDR3 şu an sonuncusu 3'tür. Bunlar aynı zamanda yavaştan hızlıya sıralanışta sayılabilir. DDR3 şu an son nesil ve hızlıdır. Yeni bilgisayarlarda da kullanılan budur ve en ucuzudur diğerlerine göre. Eski nesiller üretilmediği için yeniler daha ucuz eskiler daha pahalı.

Ram'in genel olarak az özelliği vardır hızı, kapasitesi ve soğutuculu veya değil. Bunda özel olarak anlatacak bir şey yok hızlı olcak işte alabildiğinizi alın. 150 Liraya, 2x4GB yani 2 tane 4 GB = 8GB 1600 Mhz ve soğutuculu bir ram bulabilirsiniz bu da gayet güzel.

İşlemci: Zurnanın zırt dediği yerdir. Çünkü çok farklı bir şeydir bu yani çok geniştir. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki eğer bir oyuncu iseniz gerçekten sonuna kadar araştırıp almalısınız. Ancak normal kullanıcı iseniz çok önemli değil. Yani yazacağım özelliklere bakmanız yeterli olacaktır.

İlk olarak hızı önemli tabii ki örneğin 1.86 Ghz yada 3.3 Ghz gibi. Bunun yüksek olanı daha makbuldür. İşlemleri o hızda yaptığını ima eder bize.


Ön Bellek, önemlidir. Ön belleği ne kadar çok olursa o kadar hızlı işlem yapar diyebiliriz. Hard Disk'te ki gibidir. 8 MB yeterlidir.

Soket yapıları işlemcilere göre fark eder bu soket yapısı ana kart üzerinde bulunan soket ile uyumunu söyler. Yani işlemcinin soketini seçtikten sonra ona uygun bir ana kart almanız gerekmektedir buna dikkat edin.

Bazı işlemcilerde ek özellikler vardır mesela İntel'in İ serisi i-7, i-5, i-3. i3 ile normal çift çekirdeğin farkını anlatmıştım daha önce. i3'te ve diğer i serilerinde ekstradan ekran kartı görebilecek grafik işlemci bulunur. Bu da oyunlarda ekran kartına yardım sağlar. Dolayısıyla daha rahat yüksek fps alırsınız.

Yada mesela intelin TurboBoost gibi sistemleri oluyor, yük binince işlemcinin hızı artıyor.

Genelde AMD ile İntel farkı AMD'nin çarpanları açık İntel'in kilitlidir. Dolayısıyla intelde overclock yapmak daha zordur voltaj vererek filan yaparsınız AMD'de çarpan kilidini yükselterek daha kolay ve hızlı overclock yapabilirsiniz. Ancak fanınızın sağlam olması gerektiğini unutmayın. İyi bir soğutucu şart. Ekran kartı overclockları içinde aynı şey geçerli.

Nanometre Teknolojisi, işlemcinin kullandığı teknolojidir. 32 Nanometre sanırım şu anda ulaşılan bende ki sanırım 65 nanometre eski bir işlemci az nanometreye sahip olanlar daha az güç harcıyor ve buna bağlı olarak daha az ısınıyor. Daha az güç harcaması aynı zamanda daha düşük güçlü Power Supply'e ihtiyacınız olduğu anlamına gelir bu da elektrik faturalarının düşmesine çok harcamasa da belli bi yerden sonra fark ediyor 350 Watt ile 1000Watt aynı şeyi yakmıyordur sanırım.

Power Supply (Güç Kaynağı): Kolaydır bir önemli özelliği vardır PFC adı altında. Bu PFC elektriğin boşa harcanmaması için koruma gibi bir şey sayılabilir. Aktif PFC %30 - 45 gibi bir koruma sağlar. Pasif PFC %5 - 15 gibi bir koruma sağlar. Dolayısıyla alacağınız Güç Kaynağının orjinal ve AKTİF PFC olmasına özen gösterin. Onun dışında Watt'ı ayarlamak zordur ama günümüzde 500 Watt gayet uygundur. Aldığınız ekran kartı, ana kart, işlemci bu watt'i etkiler eski bir bilgisayara yeni bir ekran kartı alıyorsanız büyük ihtimalle güç kaynağı yetersiz kalacaktır. Bilgisayar düzgün çalışsa bile o karttan ve diğer parçalardan yeterli verimi almanız mümkün olmayacaktır.

Anakart: Anakartınızın özellikleri diğer parçaların özellikleri uyumlu olması gerekir. Örneğin işlemcinin soketiyle , ramin soketiyle vb. Bu yüzden anakart almadan önce diğer malzemelerinizi seçin daha sonra anakart alın yoksa anakart sizi sınırlandırır hiç hoş bir durum değil ben yaşadım. Anakartın soketler dışında çok özelliği yoktur. Overclock yapılabiliyor mu yapılamıyor mu sorulması gerekebilir alacağınız duruma göre. USB 3.0 kullanıyor olması yeni nesil açısından iyi olacaktır. Görürsünüz belki ATX - MicroATX gibi ayrılmıştır. Bunlar boyutlarıdır. ATX büyük kasalar, Micro-ATX ATX'e göre daha küçük kasalardır ve anakart daha küçüktür. Ben pek sevmem her şey iç içe olur hiçbir şeyi elleyemem ve sanırım daha da sıcak oluyor.

Ekran Kartı: Ekran kartında dikkat edilecek çok fazla nokta var. İşlemci gibi ince elenip sık dokunması gereken malzemelerden tabii sonra pişman olmak istemiyorsanız. Günümüzde hemen hemen herkesin aklında bir şey var. "Benim ekran kartım 1 GB!" "Benim ki 2 GB benim ki daha güzel." gibi bir şey. Ama işte öyle bir şey yok. Yeri gelir 1 GB 2 GB'yi döver. Bakılması gereken özellikler;


Çekirdek Saat Hızı, Çekirdek Sayısı, Bellek Saat Hızı, Bellek Arayüzü (256 Bit ekran kartları 128 Bit olanları iki katı hızdadır. Yani bu önemli bir ayrıntıdır.) DirectX desteği, eğer ciddi oyunlar oynuyor film vs yapıyorsanız güzel bir soğutucu, GDDR özelliği GDDR3, GDDR5 gibi ayrılır burdaki ddr ram ile anakart uyumundaki ddr ile aynı DEĞİLDİR. GDDR5 bir ekran kartını DDR3 anakarta takabilirsiniz. Zaten DDR5 anakart üretilmedi.

Kasa: Son olarak kasa da ise rahat hava alabileceğinden emin olun ve alacağınız ana karta uyumlu kasa seçin MicroATX yada ATX. ATX Kasa almanız daha iyidir ikisinide takabilirsiniz sanıyorum. Burada her şeyi anlatamamış olabilir özel sorularınız için mail adresinden ulaşabilirsiniz. Çok bakamasamda yardımcı olmaya çalışırım.

SAVAŞ KIRÇOVALI

[publicize twitter]

[publicize facebook]

[category teknoloji]

[tags BİLİŞİM YAZILARI, Bilgisayar]

PROGRAM TAVSİYESİ : Skype'ın Android sürümünü güncelledi !


Microsoft, daha keyifli bir deneyim sunmak için uygulamanın arayüzünde bir takım değişiklikler yaptı.

Skype'ın güncellenmiş versiyonu, yeni özellikler içermiyor ancak yapılan yenilikler çok da yüzeysel değil. Microsoft yeni güncelleme ile birlikte Skype'ın daha güzel göründüğünü ve daha pratik bir kullanım sunacağını belirtiyor. Yapılan düzeltmelerle uygulamanın daha sorunsuz ve kararlı çalışabilmesi de sağlanmış durumda.

Skype'ın yeni sürümünde kaydırma yapmadan daha fazla sohbet görmenizi sağlayan güncelleştirilmiş "Son kullanılanlar" sekmesi dikkat çekiyor. Uygulama artık yuvarlak avatar modeli sunuyor. Daha net görünüm için sohbet baloncuğu için renk ayarı da yapabiliyorsunuz. Uygulamayı buraya tıklayarak Google Play üzerinden mobil cihazınıza yükleyebilirsiniz.

[publicize twitter]

[publicize facebook]

[category teknoloji]

[tags PROGRAM TAVSİYESİ, Skype, Android]

17 Temmuz 2015 Cuma

PROGRAM TAVSİYESİ : Skype 5.5 Sürümü Android İçin Çıktı

 

Skype platformu güçlenmeye ve gelişmeye devam ediyor. Android işletim sistemli cihaz sahiplerine de hizmet veren Skype, son sürümü ile birlikte yeni bir özelliğe kavuştu. Skype Android 5.5 sürümü ile birlikte kullanıcılar çok daha kolay bir şekilde giriş ve çıkış yapabilecekler.

Skype Android 5.5 sürümünü kullanan Android'li cihaz sahipleri bir kez giriş bilgilerini kullanarak online olduklarında bir sonraki giriş için tekrar bilgilerini kullanmak zorunda kalmayacaklar. Bir başka deyişle Skype Android bundan sonra girdiğiniz tüm kullanıcı bilgilerini hatırlayacak, acil çağrı durumlarında sizi tekrar tekrar kullanıcı adı ve şifre girmek zorunda bırakmayacak.

Pek tabii akıllara gelen bir soru daha var. Sistem giriş bilgilerinizi kaydettiğinde kötü niyetli kimseler sizin yerinize Skype'a giriş yapabilecek mi? Bu konuda kullanılabilecek tek korunma yöntemi ise "sadece şifre sor" seçeneği. Kullanıcı adınızı hatırlayan Skype, güvenlik arzu edenler için şifre talep edecek.

Skype Android sürümünün bir sonraki güncellemesinde ise, paylaşılan web içeriklerine gitmeden önce ön izleme yapma seçeneği yer alacak. Böylece olası tehlikeli durumlardan kaçınma şansı doğacak.

Skype 5.5 versiyonunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz!

[publicize twitter]

[publicize facebook]

[category teknoloji]

[tags PROGRAM TAVSİYESİ, Skype, Android]

SOSYAL MEDYA ÇÖZÜMLERİ : Facebook'dan videolar için "daha sonra izle" butonu !Geçtiğimiz gün kişilerin video izlerken haber akışları içerisinde gezebilmesine imkan tanıyan yeni özelliğini görücüye çıkartan sosyal medyanın büyük ismi Facebook, şimdi de videolar için "daha sonra izle" butonunu test etmeye başladı.

YouTube içerisinde de uzun zamandır yer alan bu özellik, adından da anlaşılabileceği üzere kişilerin Facebook içerisinde yer alan videoları daha uygun başka bi zamanda izlemek adına işaretlemesine / kayıt altına almasına izin veriyor. Video pencereleri üzerinden yapılabilen bu işaretleme, şimdilik test sürecinde bulunuyor ve kullanıcılar için olmasa da Facebook'un reklam gösterme oranını arttırması açısında önemli bir adım olarak görülüyor.

Video noktasında kendisine YouTube gibi büyük bir devi rakip olarak gören ve içerisinde çok büyük miktarlarda video izlenen Facebook, daha sonra izle özelliğini de kısa süre içerisinde herkesin kullanımına sunmayı hedefliyor..


To Boost Video Views, Facebook Tests A New "Watch Later" Button | TechCrunch

[publicize twitter]

[publicize facebook]

[category teknoloji]

[tags SOSYAL MEDYA ÇÖZÜMLERİ, Facebook, video]

SOSYAL MEDYA ÇÖZÜMLERİ : FACEBOOK Hesap kapatma - Kapatılan hesabı geri açma vs.

 

İlk Olarak Facebook Güvenlik ayarlarını anlatıcam.

Hesabınızın kolay çalınmasını istemiyorsanız veya kapatılmasını istemiyorsanız bu adımları uygulayın.

1 - Gerçek isim soy isim dogum yeri dogum tarihi.
2 - En az 1 veya 2 telefon numarası ve 3 e posta ekleyin.
3 - Güvenlik sorunuz varsa güzel. Fakat şifremi unuttumdan güvenlik sorusu çıkıyorsa oradan 10 15 defa yanlış deneyip bloklayın güvenlik sorusunu.
4 - Yakın arkadaşları çevrenizden güvendiğiniz yada yan hesap açarak yakın arkadaşlar ekleyin.

HESAP NEDEN KAPANIR ve NASIL TEKRARDAN AÇILIR

Eğer hesabınız kapatıldıysa 7 nedenden dolayı kapatılıyor.

1 - x kişisine özelden küfür vs ediyorsanız bu kişi bunu ss alarak destek ekibine bildirerek kapatabilir.
2 - Aynı mesajı üst üste yazarak veya yorum atarak spama düşer. Ve tekrarlanması durumunda spamdan kapanır.
3 - Arkadaş ekleme : Eğer numaranız ekli değilse güvenlik olmdıgından bir süre sonra arkadaş ekledikten sonra fotoğraf tanıdan. Yada kimlik blokuna düşebilir.
4 - Taklit : Hesabınız kimlik onaylı değilse biri sizi şikayet ederek kapatabilir hesabınızı.
5 - Pornografik paylaşımlardan dolayı hesabınız kapatılabilir.
6 - Siyaset : Durumlarda veya yorumlarsa siyasi konulara değişik türlü yorum yaparsanız yada kışkırtırsanız hesabınız bu nedenden kapatılabilir.
7 - Küfürlü durum : Eğer bir durumunuzda amk dahi olursa kişi bunu ss leyip destek ekibine mail atarak hesabınızı kapatabilir.

HESABI TEKRARDAN AÇMA :

1 - Eğer hesabınız taklitten dolayı kapatıldıysa mailde söyler zaten. Kuşkulanmayın. Hemen destek ekibine girip hesabım yanlışlıkla kapatıldı diyerek kimliğinizi yollayarak açabilirsiniz fakat hesap bilgileriniz ve kimlik bilgilerinz uyuşmalı. Eğer uyuşuyorsa şu formu açıklamaya yollayın.

- Facebook yetkililerine x.x.x tarihinde hesabım taklitten dolayı kapatıldı. Hesabım tamamen bana ait olup ek te bir devlet kurumu tarafından verilen bilgilerim mevcuttur. Hesabımın tekrardan incelenip aktif edilmesini istiyorum.

- Sahte hesap : Hesabınızda güvenlik yeterli bulunmadığı zaman sistem sizi sahte olarak görüp kimlik engeline düşürüyor. Ve gelen maile yanıtla bölümünden kimlik fotoğrafınızı yollayıp elinizin görünüceği şekilde şu formu yazın :

- Facebook yetkililerine : Hesabım sahte olma gerekçesiyle kapatılmıştır. Yanıtta size belirttiğim bir devlet kurumu tarafından verilen belgem mevcuttur. Hesabımın tekrardan aktifleştirilmesini istiyorum.

3 - Fotoğraf tanı : Bu en kolayı arkadaşlar. Yan sekmede boş bir hesap açıp fotograf tanıda çıkan isimleri hızlı bir şekilde aratıp fotograflarına bakarak bulabilirsiniz. Anında hesabınız açılır.

ANTİBLOK ( Arkadaş isteği yollarken zor engel yeme )

Arkadaş kasıp begeni yapmak isteyenlerin çok sık karşılaştığı bi durumdur.

-         Hesaba kimlik ve güvenlikleri yaptıktan sonra destek ekibine mail atarak

- Facebook yetkililerine Facebook u arkadaş eklemek ve daha çok insanlarla tanımak için kullanıyorum. Ve arkadaş eklerken hep uyarı alıp engelleniyorum. Hesabımın incelenerek gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim. ( Arz ederim şeyi yağ çekmek :D )

GÖNDEREN : CEMİL TOKMAKÇI

[publicize twitter]

[publicize facebook]

[category teknoloji]

[tags SOSYAL MEDYA ÇÖZÜMLERİ, FACEBOOK, Hesap kapatma]

16 Temmuz 2015 Perşembe

WEB ÇÖZÜMLERİ : Vpn+Tor Kullanarak Çifte Güvenlik !

Tor on-line gizlilik ve anonimlik arayan insanlar için mükemmel bir çözümdür.Fakat güvenliği arttırmak herzaman iyidir.

Tor'u Vpn ile kullanmanın avantajları:

- ISS'nizden Tor kullanarak gerçeği gizlemek.
- Trafik kötü niyetli uygulamalar tarafından takip ediliyor ise Vpn sağlayıcı ile farklı bir ip adresi görecekler,bu nedenle ek bir gizlilik düzeyi sağlar.

Yani, VPN ile Tor kullanmak bizim çifte güvenliğe ulaşmamıza yardımcı olacak ve kötü niyetlilerden bir nebze uzak tutacaktır.

Tor üzerinden VPN kullanmanın yolları nedir?

Tails OS

En popüler ücretsiz güvenlik odaklı işletim sistemlerinden biridir. Dünyadaki en iyi görünümlü işletim sistemi değil fakat güvenliğinizi ciddi önemsemektedir. Bu güvenli bir web deneyimi sunmak için bazı özellikleri sunmaktadır:

1-Tor web tarayıcısı (Iceweasel) varsayılan olarak yüklenir
2-Tüm veriler RAM'da saklanır.(Sistemi kapatır kapatmaz silinir.]
3-Bazı güvenlik araçları ile birlikte gelir.Bazı kullanıcılar bu işletim sistemi günlük olarak kullanabileceğiniz bir şey olmadığını iddia ediyorlar, bazılarımız için bu doğru olabilir.

Ancak Os geliştiricileri en iyi güvenliği sunabilmek için her görev için yeni oturum başlatmak zorunda oldukları için çoğumuz için bu işletim sistemi günlük kullanılacak bir işletim sistemi olmayabilir.

Tails OS VPN + TOR kullanın.

Biz OpenVPN protokolünü kullanmanızı öneririz. OpenVPN kurulduğunda, VPN bağlantısını etkinleştirmek için başlatın. Bundan sonra Iceweasel çalıştırın ve sadece onu kullanıyormuş gibi Tor kullanabilirsiniz. Bu yöntemin bir dezavantajı Tor ve VPN hem bağlantı hızını düşürebilir.

Whonix

Bu işletim sistemi herhangi bir DNS sızıntılarını önlemek için sanal ortam içinde çalışır. Aslında, iki ayrı sanal makineler işe bu şeyi almak için gerekli olan:

Tor geçidi Sanal Makine
Workstation Sanal MakineBu yolun tek dezavantajı aynı anda 3 OS 's (1 host ve 2 VM) çalıştırması,bunun için nispeten güçlü bir bilgisayar almalısınız.

Whonix ve VPN+TOR

Ne yazık ki, Whonix OS güvenilir bir VPN + TOR bağlantısı kurmak mümkün değil.

VPN+TOR çözümüne gidelim.

VPN belirli tarayıcılarda, VM ve işletim sistemleri olmadan TOR ile çalışmak için bir yol yoktur. Büyük bir örnek Privatoria VPN artı TOR'dur.

İstek güvenli şifreli kanal üzerinden VPN sunucusuna kullanıcı makineden gönderilir. Tor net üzerinden trafik rasgele Tor ağları kullanarak VPN sunucuna en iyi güvenliği sağlar.Bu şema en önemlisi, sunabileceği çok şey vardır;

1-Bu doğru yol, her biri iyi güvenlik ve hız almak için kendi kanallarına sahip VPN + TOR kullanmanıza izin verir.
2-Herhangi bir işletim sistemleri ve tarayıcılarla çalışır.

Burada herhangi bir Debian / Ubuntu tabanlı Linux dağıtımı üzerinde VPN + TOR'u nasıl yapılandırırsınız;

Terminal Editörü açın ve yazmaya başlayın.

Kod:

 

sudo apt-get install openvpn

 

Kod:

 

wget "https://my.privatoria.net/public/uploads/pr-openvpn.conf"

 

Kod:

 

sudo cp openvpn.conf /etc/openvpn/

 

Kod:

 

sudo cp openvpn.conf /etc/openvpn/

 

Kod:

 

"privatoria.net"'i  bununla "gateway-tornet.privatoria.net" değiştirin ,Ctrl+O ve Ctrl+X basın.

 

Kod:

 

sudo service openvpn restartGenel VPN + TOR sadece o popülerlik kazanmaktadır. Hala iyileştirilmesi için bir fırın ekmek yemesi lazımdır. Genç Teknolojidir.

[publicize twitter]

[publicize facebook]

[category teknoloji]

[tags WEB ÇÖZÜMLERİ, Vpn+Tor, Çifte Güvenlik]

15 Temmuz 2015 Çarşamba

BİLİŞİM YAZILARI : Mozilla, Flash Player'ı KapatıyorAdobe firması Flash Player'ın zeroday açıklarını kapatmaya çalışırken, Mozilla ciddi bir karar alarak bundan sonra Mozilla Firefox'un tüm sürümlerinde Flash Player'ı varsayılan olarak kapalı tutma kararı aldı. Kararın sebebi olarak ise çok fazla güvenlik açıkları olması ve en son hackingteam olaylarında yeni 0-day tehditlerinde ortaya çıkması. Bu tehditler tecrübesiz birçok kullanacıyı tehdit altında bıraktığı için Mozilla kullanıcılarını korumak adına böyle bir karar almış. Güvenlik uzmanları, sürekli ortaya çıkan ve bitmek bilmeyen zeroday açıkları yüzünden bilgisayar kullanıcılarına Flash Player eklentisini kapatmalarını ve ya tamamen bilgisayarlardan kaldırmayı öneriyordu.

Kaynak : https://threatpost.com/mozilla-disables-flash-in-firefox/113763

[publicize twitter]

[publicize facebook]

[category teknoloji]

[tags BİLİŞİM YAZILARI, Mozilla, Flash Player]

SOSYAL MEDYA ÇÖZÜMLERİ : FACEBOOK CEP TELEFONU ONAYI İLE GİRİŞLERDE TURCELL HATTI SORUNU ÇÖZÜMÜ

Değerli Üyelerimiz;

Bildiğiniz gibi FACEBOOK’ta giriş güvenliğiniz için cep telefonunuza giriş kodu gönderen bir güvenlik sistemi bulunuyor. Bu sistemi mutlaka kullananlar vardır. Ancak bu güvenlik sistemi güvenlik açısından büyük bir kolaylık sağlıyorsa da maalesef TURKCELL hatlarında çok sık problem yaratıyor. Bazen güvenlik kodu günlerce veya haftalarca gelmeyebiliyor. Bu durumda sizde facebook hesabınıza erişemiyorsunuz. Ancak bunu aşmanın yolunu size resimli olarak göstereceğiz.

Öncelikle bu sorunu yaşıyorsanız çözmeniz için başka bir facebook hesabına ihtiyacınız var. Bunu siz de yeni bir hesap açarak yapabileceğiniz gibi kardeşinizin, sevgilinizin, çocuğunuzun yada eşinizin hesabı üzerinden yapabilirsiniz.

Yapmanız gereken işlemler şunlar.

Öncelikle diğer facebook hesabına gireceksiniz.Ayarlar bölümünden MOBİL’e tıklayacaksınız.

Burada karşınıza TELEFON EKLE şeklinde bir seçenek çıkacak. Buraya diğer açılamayan hesabınızda tanımlı olan telefon numarasını gireceksiniz.

Telefon onaylandıktan sonra şimdi gönül rahatlığı ile açılamayan diğer hesabınıza girebilirsiniz.

Eğer kullandığınız yeni hesaba tanımlı cep telefonunuzu da yeni hesabınızdan kaldırmayı unutmazsanız her iki hesaba da sorunsuz girebilirsiniz.

FACEBOOK CEP TELEFON ONAYI sistemi maalesef TURKCELL HATLARINDA sorun yarattığı için kullanmanızı önermiyoruz. Buradan doğacak güvenlik açığını şifrenizi güvenli hale getirerek kapatabilirsiniz. Örneğin şifrenizi : jkhy+%458_=(şlkuy74=’ şeklinde yaparsanız kırılması zorlaşacaktır.

İyi günler dileriz.

ÖZEL BÜRO

[publicize twitter]

[publicize facebook]

[category teknoloji]

[tags SOSYAL MEDYA ÇÖZÜMLERİ, FACEBOOK, CEP TELEFONU ONAYI, TURCELL HATTI, SORUN ÇÖZÜMÜ]

14 Temmuz 2015 Salı

BİLİŞİM YAZILARI : İnternet Sitenizi Açmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

İnternet Sitenizi Açmadan Önce Bilmeniz GerekenlerEğer ileride sitenizin açılmama, donma, yavaşlama vb. gibi sorunlar yaşamasını istemiyorsanız bu tercihi yaparken ince eleyip sık dokumalısınız arkadaşlar. Konumuzun başlığından da anlaşılacağı üzere lafı uzatmadan direk konuya geçmek istiyorum değerli turkhackteam üyeleri. Sıkılmadan ve dikkatli bir biçimde okursanız bu makalenin büyük faydasını göreceğinizden şüphem yok.

Barındırma hizmeti alacağınız yerlerde karşılaşacağınız bazı terimler:

1- Barındırılabilecek site sayısı nedir? Hosting alanınıza kaç tane alan adını bağlayabileceğinizi ifade eder.

2- Subdomain sayısı nedir? Alan adınıza ekleyebileceğiniz alt alan adlarını ifade eder. Örneğin forum.turkhackteam.org adresi turkhackteam.org'un forum için kullandığı bir subdomaindir.

3- Disk alanı nedir? Kullanabileceğiniz maksimum disk alanını belirtir.

4- Trafik (Aylık) nedir? Hizmetinizin bir ay içinde ne kadar veri transferi yapabileceğini belirtir. Örneğin, sitenize yüklediğiniz bir videonun boyutu 50 MB ise, videoyu izleyen her kullanıcı o ay ki trafik değerinize 50 MB ekleyecektir. Bu değeri aştığınızda ise trafik değerleri sıfırlanıncaya kadar (her ay sıfırlanır) sitenizin yayını geçici olarak durdurulur, veya durdurulmaması için sizden ek bir ücret talep edilir.

5- E-posta hesabı sayısı nedir? Alan adınıza ait kaç adet e-posta hesabı (info@turkhackteam.org gibi) açabileceğinizi belirtir.

6- Lokasyon nedir? Sunucunun fiziksel olarak nerede olduğunu belirtir. İnternet sitenizin yayın yapmayı amaçladığı ülkede lokasyon seçmeniz, kullanıcıların daha rahat bağlantı kurması için faydalı olacaktır.

Doğru bir hizmet seçebilmek için cevap bulmanız bazı gereken sorular:

Ziyaretçilerime ne türde içerikler sunacağım?
İnternet sitenizde ne tür içerikler paylaşılacağını belirlemeniz lazım. Metin türü paylaşımların çok olacağı bir siteyle, video türünde paylaşımların yapıldığı bir site, disk alanı ve trafik açısından farklı ihtiyaçlar duyacaktır.

Bu içerikler ne kadar yer kaplar?
Metin türündeki içerikler video türüne göre doğal olarak daha az yer kaplayacaktır.

Sitemi ne kadar kişi ziyaret eder?
Sitenizin ziyaretçi sayısını siteyi açmadan bilemezsiniz. Ancak yinede sahip olduğunuz potansiyele bağlı olarak bu sayıyı tahmin ederek barındırma hizmeti almanızda fayda var. Hizmetinizin trafik seçimini yaparken bu sayı size yardımcı olacaktır.

Bu iş için ayırmam gereken bütçe ne kadar?
En önemli konulardan biriside bütçeniz. Eğer fazla bir bütçeniz yoksa başlangıçta hosting almanız veya bütçenizi denkleştirene kadar beklemeniz en doğru seçim olacaktır arkadaşlar.

Bu sorulara cevap bulduktan sonra seçenekleriniz genel olarak ikiye ayrılıyor. Ya sunucu alacak/kiralayacak ya da bir hosting hizmetiyle sitenizi yayınlayacaksanız.

Peki Hosting Nedir?
İnternet sitenize ait dosyaları, veri tabanlarını, mailleri tutan ve bunlara sürekli erişimi sağlayan, sunucu üzerinde sitenize özel ayrılmış alanlara hosting denir. Bir sunucuya, sunucu sahibinin insiyatifi ve sunucu özelliklerine bağlı olarak yüzlerce hatta binlerce hosting alanı açılabilir. Bu nedenle hostinglere "paylaşımlı sunucu"da denilmektedir.

Hostinglerin "reseller hosting" olarak bilinen bir türü de vardır. Reseller hosting paketlerinin sunduğu özellikler, hosting paketlerine göre daha fazladır. Ayrıca reseller hostingler size verilen özellikler doğrultusunda özelleştirebileceğiniz hosting alanları açmanızı da sağlar.

Hosting Alırken Dikkat Edin!
Hosting almak istediğinizde karşınıza kafanızı karıştıracak birçok paket çıkacaktır. Bu paket türlerinden birisi de "limitisiz hosting" paketi olacaktır. Ancak burada ki "limitsiz" kelimesi sizi hemen aldatmasın arkadaşlarım. Limitsiz hosting paketlerini alırken bunu "limitlendirilmemiş hosting" olarak düşünmeniz daha iyi olur. Firmalar bu paketleri satarken limitsiz diyerek satarlar ve çoğu özellik gerçekten de limitlendirilmemiştir.

Genel olarak hosting hizmetlerinde "limitsiz hosting"ler de dahil bazı kısıtlamalar vardır. Bunlar CPU (işlemci) kullanma limiti, saatlik/günlük e-posta limiti, maksimum veri tabanı boyutu gibi firmadan firmaya değişen kısıtlamalardır. Örneğin, limitsiz diye aldığınız hosting paketi, siteniz anlık olarak yüksek bir ziyaretçi kitlesiyle karşılaştığında kilitlenebilir. Neden mi? Çünkü bu durum sitenizden yüksek miktarda veri transferi yapılmasına sebep olacak ve işlemci kullanımını arttıracaktır. Bu durumda sizde firmanın verdiği işlemci kullanım limitini aşmış olacaksınız. Böyle bir durumun yaşanması durumunda hosting hesabınızın kapatılma ihtimali olduğunu da göz ardı etmemeniz gerekir. Hosting almadan önce bu limitlerin ne kadar olduğunu ve ne gibi yaptırımları olduğunu firmaların kullanıcı sözleşmelerin de görebilirsiniz değerli turkhackteam üyeleri.

Satın aldığım hosting yetmezse?
Hosting paketlerinin yetersiz kaldığı durumlarda karşımıza sunucular çıkıyor. Sunucular, istemcilerden gelen erişim ve isteklere cevap veren, yüksek donanıma ve internet hızına sahip, sürekli çalışmaya uygun olarak yapılandırılmış özel bilgisayarlardır. Sunucular, internet sitesi yayınlamak da dahil birçok alanda hizmet sunarlar. İnternet sitenizin ihtiyacına göre direkt olarak sunucu kiralayıp/alabileceğiniz gibi VPS, VDS diye adlandırılan sunucuların bölümlendirilmiş hallerini de satın alabilirsiniz.

Son olarak
İnternet alemine hitap edeceğiniz sitenizin ilk başlarda ziyaretçisinin çok fazla olmayacağını düşünüyorsanız ve içerik bakımından da büyük bir site olmayacaksa belirttiğim kriterlere dikkat ederek hosting paketi almanız en doğru seçim olacaktır arkadaşlar. Piyasada yıllık 5 TL, 10 TL gibi rakamlara da hosting satan şirketler(!) bulabilirsiniz. Bu tip fiyatlara hosting ve sunucu satanlardan uzak durmalısınız. Hem sunucu hem hosting için Türkiye'nin bilinen ve önde gelen şirketlerini tercih etmeniz sitenizin ve sizin sağlığınız için faydalı olacaktır değerli turkhackteam üyeleri.

[publicize twitter]

[publicize facebook]

[category teknoloji]

[tags BİLİŞİM YAZILARI, İnternet Sitesi]

SOSYAL MEDYA ÇÖZÜMLERİ : Twitterda Nasıl Takipçi Kazanırsınız ?? /// OKUYUN VE UYGULAYIN

Bugün twitter kullanan arkadaşlara takipçi kasma konusunda küçük tüyolar vericem. 

Bu yazıyı sonuna kadar okur ve uygularsanız sizinde twitterda etkileşiminiz artacaktır bundan emin olabilirsiniz. İlk olarak twitterda hep görüyorsunuzdur

tweet atan insanlar hep tweetinin altına + veya . gibi tweetler atar bunları hep merak ederiz ne olduğunu bu işlem tweetinizi timeline'da başa çıkarır bu sayede tweetinizin görüntülenmesi artar.

Bu yöntem tabiki takipçi sayınız çok olduğunda yapılacak bir işlemdir. Birazda takipçi kasma konusunda tüyolar vereyim.

İlk olarak herkesin yaptığı gibi karşılıklı takip işlemi bu işlem şöyle oluyor twitter size günlük bin takip etme limiti veriyor sizde hergün bu limiti kullanacaksınız twitterda aktif olarak karşılıklı takip yapan kişileri belirleyeceksiniz ve hergün onun takipçilerini takip edeceksiniz bu sayede geri dönüşler etkileşiminiz artacaktır emin olun.

Zaman geçtikce takip ettiklerinizin sayısı çoğalacaktır bu takip ettiklerinizden sizi takip etmeyenler olucaktır bunları tek tek belirlemeniz imkansızdır.

bunun için sitemizden unfollow araçını kullanabilirsiniz bu işlem için ücret ödemenize gerek yok tamamen sitemizin ücretsiz sunduğu bişeydir.

Unfollow yapmak için buraya tıklayın

 

Bir diğer yöntem ise tabikide takipçi hilesi her ne kadar güvenilir olmasada pek çok insanın takipçi kazandığı bir yöntemdir. 

Bu tür hileleri kullanırken dikkatli olun hesabınız sizin haberiniz olmadan tweet atabilir dm atabilir.  

Herkesin kullandığı siteleri kullanın güvenilir olanları bu tür hizmet veren bir diğer sitede tabikide bizim sitemiz :)

Sitemizde takipçi kasarken herhangi bir limit belirlemedik sitemize giren tüm kullanıcılar aralarında karşılıklı takip yapıyor.

Sitemizin takipçi bölümüne gitmek için tıklayın

[publicize twitter]

[publicize facebook]

[category teknoloji]

[tags SOSYAL MEDYA ÇÖZÜMLERİ, Twitter, Takipçi]

Hakkımızda

Fotoğrafım
BU BLOG ÖZEL BÜRO GRUBU'NA AİTTİR. RESMİ WEB SİTEMİZ : http://www.ozelburoistihbarat.com

Follow by Email

ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU